(nothing)
Kiki. 24. The City. The Bay.
Fresh Mozzarella + Tomatoes
  1. Fresh Mozzarella + Tomatoes

  1. 3 notesTimestamp: Saturday 2013/03/23 19:29:47dietfoodcheesetomoatoesfresh mozzarella
  1. whatkhaleesieats posted this